• 1 arrow
 • 2 arrow
 • 3 arrow
 • 4 arrow
 • 5 arrow
 • 6 arrow
image description

Wat is je salaris in
het onderwijs?

start

Wat is je salaris in het onderwijs?

In zes stappen weet je het!

Onderwijsnieuws

 • Kijk het AOb Onderwijsdebat terug

  16 feb  Het AOb Onderwijsdebat kun je nu terugkijken op de website van de AOb. Afgelopen maandag debatteerden verschillende politici over het onderwijs. Alle vragen die belangrijk zijn voor het onderwijspersoneel kwamen aan de orde. Helaas werkte tijdens het debat de livestream niet. Tijdens het debat werden drie thema’s besproken: passend onderwijs, werkdruk en het lerarentekort. In de vierde ronde beantwoordden de politici vragen die docenten hadden ingestuurd. Deze rondes kun je terugzien via het filmpje hieronder. Minder lesuren “We willen werk maken van minder lesuren”, zei Gijs van Dijk (PvdA) en oud AOb-sectorbestuurder voor het voortgezet onderwijs. “En dat kunnen we niet alleen aan scholen overlaten, maar we moeten landelijk investeren in minder lesuren voor docenten. Wat ons betreft gaan we van 25 naar twintig lesuren per week, zodat een docent de ruimte heeft om lessen voor te bereiden.”
  Lees meer >

  D66 wil 4,5 miljard investeren, onder meer in basisschool-klassen van maximaal 24 leerlingen. Ingrid van Engelshoven (D66-onderwijswethouder Den Haag): “Kleinere klassen, meer tijd om je lessen voor te bereiden. Vooral ook samen met je team, want daar wordt de kwaliteit van het onderwijs zoveel beter van. Ik ben er niet voor om alles centraal te regelen, maar er is nu een breekijzer nodig.”

  Terugkijken Weten wat de rest van de politici zeiden en beloofden tijdens het debat? Bekijk het filmpje hieronder. Het verslag van het debat kun je hier lezen. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen deelde aan het eind van het debat een Salarisstappenplan uit. Volgens berekeningen van de AOb zijn miljardeninvesteringen nodig om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. Bekijk het allemaal in het video-verslag hieronder.  

   
  Sluiten <

 • Dekker stelt invoering lerarenregister jaar uit

  15 feb  Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt de invoering van het lerarenregister een jaar uit. Hij besloot dit gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op verzoek van de PvdA. Naar alle waarschijnlijkheid haalt Dekker wel een meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn wetsvoorstel.
  Lees meer >

  “Als we dit willen laten slagen dan gaat zorgvuldigheid altijd boven snelheid. Het gaat er niet om, om met oogkleppen maar door te draven”, aldus de staatssecretaris in de Eerste Kamer. Hij deelt de zorgen over de haalbaarheid met de PvdA-fractie in de Eerste Kamer die net als het CDA en GroenLinks bedenkingen hebben over het tijdspad. Dekker: “Ik wil een goed begin, vandaar dat we er iets meer tijd voor nemen.”

  Het streven was om leraren vanaf 1 augustus 2017 verplicht in het lerarenregister te laten staan. Dat wordt nu een jaar later. Ook omdat schoolbesturen meer tijd nodig hebben om de juiste gegevens aan te leveren. Toch betekent dit niet dat het wetsvoorstel helemaal van tafel is.

  Meedoen Gisteren bleek dat CDA, VVD, GroenLinks hun fracties adviseren voor te stemmen. Ook de PVV is positief. Senator Jan Anthonie Bruijn (VVD) zei: “De leraar bepaalt zijn eigen kwaliteitsvormen. Het wordt tijd dat alle leraren hieraan meedoen.” De VVD-senator denkt dat een register kan bijdragen aan de beroepstrots.

  Senator Esther-Mirjam Sent (PvdA) benadrukte dat haar fractie voor het lerarenregister is, maar dat ze nog wel veel zorgen heeft. Bijvoorbeeld over de rechtspositionele gevolgen als leraren zich niet herregistreren. Ze vroeg om uitstel van invoering omdat er ook nog te weinig draagvlak is onder leraren. Sent wil dat staatssecretaris Dekker bij elke nieuwe fase tijdens de invoering beide Kamers informeert over hoe het staat met het draagvlak. 

  Draagvlak De D66-fractie vroeg zich af of het wetsvoorstel wel rijp is voor behandeling in de Eerste Kamer. Er zitten nog te veel haken en ogen aan. “Het voorstel roept te veel vragen op over onder andere de uitvoerbaarheid”, aldus senator Henk Pijlman.  Veel fracties, onder meer de PvdA, D66 en CDA, maakten een punt van het draagvlak onder leraren. GroenLinks noemde dat een ‘punt van zorg’, het CDA ‘een risico’. Voor het debat bood Leraren in Actie (LIA) een petitie aan met ruim 28 duizend handtekeningen van bezorgde leraren. Dekker zelf denkt dat het draagvlak moet groeien en dat veranderingen altijd gepaard gaan met emoties en onzekerheid. “Het wetsvoorstel brengt leraren in positie, maar ze willen het eerst echt zien. Het is goed dat er nu een principe-uitspraak komt over dit register. Zo’n moment hebben we nodig.” Hij vond het positief dat een aantal vakbonden, waaronder de AOb, en andere lerarenorganisaties achter het wetsvoorstel staan. Het lerarenregister is bedoeld voor 250 duizend leraren die werken in het basisonderwijs, op middelbare scholen en in het mbo. Aanstaande dinsdag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.
  Sluiten <

 • Eerste Kamer wil bekostiging vormingsonderwijs

  08 feb  In de Eerste Kamer is een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel om openbare scholen structureel geld te geven voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Dat bleek tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 7 februari.
  Lees meer >

  Eerder was er in de Tweede Kamer al voldoende steun voor het wetsvoorstel van Loes Ypma (PvdA), Michel Rog (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie). Openbare basisscholen zijn verplicht om vormingsonderwijs te geven, maar de huidige financiering is niet structureel. Per jaar wordt gekeken of er geld beschikbaar is. Scholen krijgen dan een subsidie.

  Senator Mohamed Sini (PvdA) zei tijdens het debat: ‘Het helpt kinderen om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zijzelf.’ De CDA-fractie in de Eerste Kamer merkte op dat er nu veel financiële onzekerheid is en dat het zorgt voor een tekort aan docenten. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn is kritisch op het wetsvoorstel. ‘Door deze structurele bekostiging wordt de neutraliteit ondergraven’, aldus de senator. D66 hoopte dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs het wetsvoorstel royaal en sportief uitvoert en eventuele extra middelen ter beschikking stelt. Update:  Gisteren nam de Eerste Kamer tijdens de stemmingen het initiatiefwetsvoorstel definitief aan. Alleen de VVD, PVV en 50Plus stemden tegen de wet. De motie die vroeg om een overbruggingsregeling voor de kosten van vormingsonderwijs tot het moment dat de nieuwe wet in werking treedt, werd ook aangenomen. De AOb heeft, na het nieuws over de structurele bekostiging, de werkgeversorganisatie Dienstencentrum GVO/HVO uitgenodigd om de onderhandelingen dit voorjaar te starten om te komen tot salarisafspraken in de cao GVO/HVO.  
  Sluiten <

 • AOb Onderwijsdebat: “Schrap alle regels die er niet toe doen”

  14 feb  In verkiezingstijd buitelen politieke partijen met beloftes over elkaar heen. “Vóór de verkiezingen weten partijen de miljarden makkelijk te vinden, maar na de verkiezingen zijn ze weer verdampt. Dat geldt ook voor partijen die de afgelopen jaren in het kabinet hebben gezeten”, merkt Wim-Jan Renkema van GroenLinks droogjes op tijdens het door de AOb georganiseerde levendige onderwijsdebat (#AObdebat) maandagavond in Utrecht.  Wat komt er van die mooie voornemens terecht? Toeval of niet, ‘s Ochtends halen D66 en de PvdA het ontbijtnieuws, elk met eigen plannen voor miljarden-investeringen in het onderwijs. Sleutelwoorden zijn meer salaris, kleinere klassen, lagere werkdruk. Tijdens het debat lichten ze die voorstellen graag nog even toe.
  Lees meer >

  “We willen werk maken van minder lesuren”, zegt Gijs van Dijk (PvdA) en oud AOb-sectorbestuurder voor het voortgezet onderwijs. “En dat kunnen we niet alleen aan scholen overlaten, maar we moeten landelijk investeren in minder lesuren voor docenten. Wat ons betreft gaan we van 25 naar twintig lesuren per week, zodat een docent de ruimte heeft om lessen voor te bereiden.”

  D66 wil 4,5 miljard investeren, onder meer in basisschool-klassen van maximaal 24 leerlingen. Ingrid van Engelshoven (D66-onderwijswethouder Den Haag): “Kleinere klassen, meer tijd om je lessen voor te bereiden. Vooral ook samen met je team, want daar wordt de kwaliteit van het onderwijs zoveel beter van. Ik ben er niet voor om alles centraal te regelen, maar er is nu een breekijzer nodig.”

  Even terug in de tijd: samen met de PvdA kreeg D66 vorig jaar een Kamermeerderheid achter een motie om het aantal lesuren in po en vo terug te dringen. “Het is typisch Haags denken om te zeggen dat een docent niet meer dan twintig lesuren zou mogen geven”, reageert CDA-Kamerlid Michel Rog. “Wij willen veel meer de leraar zélf in positie brengen om te gaan over zijn eigen werk. Denk aan regelvrije scholen, schrap alle regels die er niet toe doen.” 

  Ook de ChristenUnie houdt Den Haag liever op afstand. Die partij steunde wel de motie, maar “aarzelend”, zegt Gerben Huisman. “Die aarzeling zit hem in de vraag: wat moeten we nou in Den Haag regelen en wat mogen we aan de school overlaten? Ik hoor van docenten: geef ons de ruimte om daar zelf invulling aan te geven.”

  Salariskloof Breed leeft het besef: maatregelen zijn broodnodig om het beroep aantrekkelijker te maken. Volgens berekeningen van de AOb is daar opgeteld zo’n zes miljard euro voor nodig, waarvan 3,6 miljard voor een beter salaris van onderwijzend en ondersteunend personeel. Om ze een handje te helpen, deelt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen alle politici het kersverse ‘salarisstappenplan’ uit. 

  Mooie gelegenheid om gelijk even iets op te helderen. Want de berichten over de PvdA-plannen melden die ochtend dat docenten in het voortgezet onderwijs er 3,5 procent op vooruit zouden gaan, en leraren in het basisonderwijs slechts 3,25 procent. Dat zou de salariskloof tussen po en vo juist verder vergroten.

  “Gijs, ik neem aan dat het een typefout is”, prikkelt Verheggen.

  Van Dijk: “Ik keek met dezelfde verbazing naar dat verschil, dus ik heb daar geen flauw idee van. Dit zijn de plannen en ik vind dat we er echt voor moeten staan. Ik vind zelf dat je daarin helemaal geen verschil moet maken tussen po en vo. Ik vind ook voor het primair onderwijs dat schaal LB gewoon de standaard moet worden.” 

  Het verleden leert dat onderwijsgeld lang niet altijd op de goede plek terecht komt. Dat weet Van Dijk ook. “De PvdA wil geen blanco cheque uitschrijven aan schoolbesturen. We willen gericht investeren. Dat hebben we ook gezien bij het Actieplan Leerkracht, het miljard van Plasterk. Dat was redelijk succesvol.”

  Rog (CDA) schudt direct het hoofd. “Dat miljard van Plasterk is helemaal niet goed gegaan. Ik was er toevallig zelf bij (als voorzitter van CNV Onderwijs, red). We hadden afgesproken dat veertig procent van de leraren in het basisonderwijs schaal LB zou krijgen. Dat is de helft geworden. De helft!”

  Renkema (GroenLinks): “Het gaat niet alleen om de vraag hoeveel miljard er moet naar het onderwijs. We moeten ook kijken naar de cultuur die we in het onderwijs hebben gecreëerd. Die speelt een belangrijke rol in de werkdruk. De school moet laten zien wat de Cito-toets heeft opgeleverd, dat die het beter doet dan de buurman, concurreren om excellentie: daar moeten we mee breken.”

  Betalen Docenten in de zaal illustreren met concrete vragen de knellende beroepspraktijk, scholen ingeklemd tussen politieke regelgeving, leerlingen die daarvan de dupe zijn. Zo vertelt een roc-docent dat hij een leerling moest toelaten op een mbo-4 opleiding, ook al bleek zijn op ervaring gebaseerde vrees dat ‘ie het niet zou redden terecht. De leerling stroomde vervolgens af naar niveau 3 om uiteindelijk bij een andere instelling aan te kloppen. Die instelling durfde het vanwege de cascade-bekostiging alleen nog met de leerling aan op een korter en financieel veiliger niveau 2-traject. 

  Een andere mbo-docent zet zich met hart en ziel in om een autistische leerling via een modulair programma van waarschijnlijk een jaar of acht naar een diploma te begeleiden. En vertelt dat hij dan de vraag krijgt: Kunnen we dat wel betalen? “Dat raakt me diep.” Achteraf betalen we met z’n allen een veel hogere prijs als die leerling aan de kant komt te staan. “Hij kan meedoen als ik hem acht jaar onderwijs mag bieden. Maar ik heb vrijheid nodig, wie kan me die geven?” 

  Van Engelshoven (D66): “Ik vind het heel mooi dat je een leerling met autisme zo een kans kunt geven. Dan zou de bekostiging niet het probleem mogen zijn.”

  Rog (CDA): “De school hoort gewoon het geld te krijgen dat voor die leerling nodig is. We zijn volstrekt doorgeslagen in het rendementsdenken. En voor alle helderheid: er zijn heel veel kabinetten mee bezig geweest en daar was ook mijn eigen partij bij. Als je met één vinger naar een ander wijst, wijs dan met drie naar jezelf.” Onthouden, voegt iemand hem toe.

  Ellebogen Opwinding in de zaal ontstaat vooral als de VVD een stokpaardje van stal haalt. Prestatiebeloning, of “horizontale loonontwikkeling” in de woorden van VVD’er Zohair el Yassini. “We zouden moeten kijken: kunnen we docenten niet méér gaan belonen op basis van hun expertise? Een docent die precies weet hoe je met moeilijke klassen omgaat, of een docent die gespecialiseerd is in het inwerken van nieuwe docenten.”

  Jasper van Dijk (SP): “Het wordt in raadselachtige woorden gezegd, maar eigenlijk is dit een onvervalst pleidooi voor prestatiebeloning in het onderwijs. Dan gaan we de zogenaamd minder goede leraren minder geld geven dan de goede leraren. Je creëert een ellebogen-cultuur in de docentenkamer. Geloof me, je komt er niet uit.”

  “Waarom kom je daar niet uit?”, vraagt AOb-bestuurder Tamar van Gelder in de rol van gespreksleider nog maar even. Van Dijk (PvdA): “De criteria zijn enorm arbitrair. De VVD wil dat schoolbesturen gaan bepalen wie goede leraren zijn en wie niet.”

  El Yassini (VVD): “Volgens mij doe je dat niet als schoolbestuur, maar als docenten onderling. Je weet van elkaar dat de één beter is in iets dan de ander.”

  Rumoer onder het onderwijspersoneel in de zaal. “Complimenten, je brengt reuring in het debat”, grapt Van Dijk. Om te vervolgen: “Het is ook een heel handige manier van de VVD om geen cent extra in het onderwijs te hoeven investeren. Je haalt het geld gewoon weg bij die zogenaamd minder goede leraren.”

  Zien “Willen jullie alsjeblieft de schoolbesturen op hun verantwoordelijkheid gaan aanspreken”, drukt AOb-voorzitter Verheggen de politici nog op het hart. “Ik zeg niet dat het hele bekostigingsstelsel terug moet naar vroeger waarbij je elk potloodje in Zoetermeer moet bestellen. Maar als jullie ergens geld voor geven, zorg dan dat het ook daaraan besteed wordt.”

  Tijdens het debat peilt AOb-medewerker Jeroen van Andel de stemming op Twitter. Na afloop van het debat vertolkt hij het sentiment kernachtig: “De teneur is: eerst zien, dan geloven. Foto: Rob Niemantsverdriet

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren
  Sluiten <