• 1 arrow
 • 2 arrow
 • 3 arrow
 • 4 arrow
 • 5 arrow
 • 6 arrow
image description

Wat is je salaris in
het onderwijs?

start

Wat is je salaris in het onderwijs?

In zes stappen weet je het!

Onderwijsnieuws

 • Oudere collega werkt minder en maakt ruimte voor jongere

  24 okt  De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) kon dit schooljaar ongeveer acht voltijdbanen creëren voor jonge docenten, omdat de scholengroep een regeling bedacht waardoor oudere docenten minder gingen werken. “We wilden niet de ervaring verliezen, maar wel verjonging in ons vergrijsde personeelsbestand”, zegt bestuurslid Paul Slegers van SOML.
  Lees meer >

  Wat houdt de regeling precies in? “Oudere docenten, van 60 tot 66 jaar, konden voor dit schooljaar aangeven dat ze minder wilden werken. Vaak ging het om collega’s die al één dag seniorenverlof (bapo) hadden en dus vier dagen voor de klas stonden. Zij gaan met de regeling nog maar 2,5 dag werken en ontvangen 75 procent van hun brutosalaris en bouwen een volledig pensioen op. Ze werken dus de helft van de week.” Hebben jullie zoveel oudere collega’s? “Op onze tien scholen werken ongeveer duizend mensen. Daarvan kwamen 175 personeelsleden in aanmerking voor de regeling. Zij zijn 60 jaar of ouder. We hebben te maken met een forse vergrijzing over alle vakgebieden. We zagen dat de ouderen het werk zwaarder vonden en vaker ziek waren. 38 mensen wilden meedoen met de regeling dit schooljaar. Over dat aantal ben ik tevreden.”

  Waarom is dit handig? “We spelen hiermee in op de krimp en de vergrijzing. Doordat de ouderen minder gingen werken kon ik acht voltijdbanen creëren waarvoor ongeveer twintig jonge docenten zijn aangenomen die nu parttime bij onze scholengroep werken. Ook kon ik tijdelijke contracten omzetten in een vast contract. Doordat de ervaren collega’s wel nog 2,5 dagen aanwezig zijn, kunnen zij deze jaren hun kennis overdragen en is niet ineens hun expertise verloren.”

  Anders had u geen jongeren kunnen aannemen? “Nee, minder makkelijk. Door de vergrijzing zouden we een uitstroom van ouderen krijgen. Je kunt daar op gaan wachten, maar je kunt er ook zelf iets aan doen. Ik zet deze regeling volgend jaar nogmaals open en verwacht dan weer dat er zo’n dertig collega’s gebruik van maken. Dan is er weer ruimte voor jongeren. Er gaan natuurlijk ook nog steeds mensen ‘gewoon’ met pensioen.” 

  Alleen kost dit nu niet veel meer? “Het is dit jaar en volgend jaar even een forse investering. Alleen de voorwaarde van de regeling was dat diegenen die meedoen met 65 jaar stoppen. Die laatste loonjaren hebben we dus niet meer. Liever nu deze investering in de toekomst, dan in 2020 te weinig docenten.” 
  Sluiten <

 • Steve Jobsscholen in de knel

  21 okt  Hoe staat het ervoor met de Steve Jobsscholen? Het antwoord na onderzoek van het Onderwijsblad: ze krijgen in Nederland lastig voet aan de grond. Aantallen scholen die de organisatie Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT, de andere naam voor Steve Jobsscholen) in de media noemt worden bij lange na niet gehaald. Het initiatief van Maurice de Hond is veranderd van een idealistisch streven in een commercieel bedrijf.
  Lees meer >

  Het Onderwijsblad nam de scholen van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd onder de loep. Sinds 2013 het schoolconcept van Maurice de Hond en andere onderwijsvernieuwers. Wat zijn de conclusies?

  Meer dan de helft van de eerste Steve Jobsscholen twijfelt of zij door kunnen gaan met het officiële concept.   Na de zomer zijn zes nieuwe scholen gestart, dat maakt het totaal aantal nu 21. Fors minder dan de aantallen die Onderwijs voor een Nieuwe Tijd zelf naar buiten brengt.   Steve Jobsscholen zijn over het algemeen klein en krimpend. Tegelijk nemen de kosten voor het concept toe. Scholen zijn inhoudelijk enthousiast, maar het wordt hen wel te duur.   O4NT ziet strikter toe op hoe het concept precies wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld dat kinderen op hetzelfde moment moeten kunnen kiezen uit verschillende ‘workshops’. Kleine scholen kunnen vaak niet aan die eisen voldoen.

  Meer lezen? Hieronder staat het complete verhaal met een grafiek van de aantallen scholen en interviews met schooldirecteuren die in zee gingen met O4NT. In dat verhaal reageert ook Maurice de Hond. Download de PDF.


  Sluiten <

 • Schadeclaim voor gemiste vakantiedagen bij langdurige ziekte

  20 okt  Werknemers die voor 1 januari 2012 langdurig ziek zijn geweest en daarna werden ontslagen, hebben grote kans dat ze te weinig vakantiedagen uitbetaald kregen. De Nederlandse Staat moet dit rechtzetten. Tot 23 november kunt u een schadeclaim indienen.
  Lees meer >

  Waren werknemers voor 1 januari 2012 langdurig ziek, dan bouwden ze alleen over het laatste half jaar van de ziekteperiode vakantiedagen op en niet al vanaf het begin. Bij ontslag kregen deze werknemers ook alleen die vakantiedagen over de laatste zes maanden uitbetaald. Dit was in strijd met een Europese richtlijn over arbeidstijden. 

  Wetswijziging De wet is daarom vanaf 1 januari 2012 aangepast zodat iedereen die langdurig ziek is gelijk vanaf het begin vakantiedagen opbouwt. De Hoge Raad oordeelde dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor de werknemers die dit eerder zijn misgelopen. Deze mensen kunnen tot 23 november 2016 bij het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken, een schadeclaim indienen.

  Claim indienen? U kunt een claim indienen als u tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek was en uw contract is geëindigd voor of op 23 november 2016. Let op, er is een verjaringstermijn: is het langer dan vijf jaar geleden dat u bent ontslagen? Dan kunt u geen claim indienen. Kijk op de website van het ministerie voor meer informatie hierover. Hier staat hoe u een schadeclaim kunt indienen en u vindt een berekening van de schade. Mocht u hulp nodig hebben, bel dan het Informatie en Advies Centrum van de AOb: 0900 4636262 (5 cent per minuut).
  Sluiten <

 • AOb: ‘Er is absoluut geen sprake van een investering’

  19 okt  Investeren doet het ministerie van Onderwijs niet. De bewindslieden bezuinigen vooral op de Onderwijsbegroting. Dat is kwalijk, vindt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Investeringen zijn juist hard nodig als het onderwijs een aantrekkelijke sector wil zijn om te werken.
  Lees meer >

  De Tweede Kamer debatteert op 31 oktober over de Onderwijsbegroting. In het Onderwijsblad stond eerder dat het ministerie miljoenen euro’s bezuinigt op de lumpsum, het totale budget dat een school krijgt. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker lieten in een persbericht weten dat er 200 miljoen euro wordt geïnvesteerd. ‘Daar is absoluut geen sprake van’, schrijft Verheggen in een brief aan de Tweede Kamer. Taakstellingen, negatieve ramingsbijstellingen, het zijn bezuinigingen. Zo wordt er 255 miljoen euro bezuinigd op de lumpsum en subsidies. ‘Per saldo bezuinigt OCW honderden miljoenen euro’s’, aldus Verheggen. Ambities De AOb vindt dat slecht nieuws. Zo wil Nederland bij de top 5 van kenniseconomieën horen. ‘Om deze grote ambities waar te maken moet er langdurig en fors geïnvesteerd worden in onderwijs’, schrijft Verheggen.

  Investeringen zijn ook nodig als het onderwijs een aantrekkelijke sector wilt blijven. ‘We hebben de beste mensen voor de klas nodig om de kwaliteit te behouden’, aldus Verheggen. Een goed salaris helpt daarbij: het onderwijs moet kunnen concurreren met de salarissen van andere hoogopgeleiden. Ook is een optimale klassengrootte van gemiddeld 23 leerlingen per school van belang en zijn er meer ‘handen in de klas nodig’, zoals klassenassistenten. Docenten moeten tijd krijgen om na te denken over hun lessen en deze te ontwikkelen en zouden dus minder lestijd moeten hebben. Te vrijblijvend Het geld dat scholen krijgen, kent het ministerie nu te vrijblijvend toe, vindt Verheggen. Leraren hebben te weinig invloed op de besteding van het geld. De AOb wil daarom helderheid vooraf, zodat zeker is naar welk doel het geld gaat en de garantie dat het meeste geld echt in de klas terechtkomt. Daarvoor kan het ministerie een percentage afspreken.

  Lees de hele brief hieronder als PDF-document. Daarin staan ook alle cijfers. 
  Sluiten <