• 1 arrow
 • 2 arrow
 • 3 arrow
 • 4 arrow
 • 5 arrow
 • 6 arrow
image description

Wat is je salaris in
het onderwijs?

start

Wat is je salaris in het onderwijs?

In zes stappen weet je het!

Onderwijsnieuws

 • Onderwijssalaris geen onderwerp bij formatie

  14 apr  Tussen links en rechts loopt bij de formatie een miljardenkloof als het gaat om onderwijsinvesteringen. Over onderwijssalarissen heeft alleen niemand het. Vreemd, met grote tekorten op komst.
  Lees meer >

  Mark Rutte was er voor de verkiezingen in het blad Schooljournaal van collega-bond CNV Onderwijs helder over. ‘Er zijn geen miljarden extra nodig’, verwoordde hij het breed gedeelde gevoel in zijn VVD. ‘Al het extra geld dat er in het verleden is bijgekomen heeft het aantal klachten niet doen afnemen.’ Rutte wil hoogstens geld vrijmaken voor prestatiebeloning, een gouwe ouwe uit de VVD-stal. ‘Af en toe een financieel bedankje voor mensen die zich erg hebben ingezet en het goed doen.’ Nauwelijks extra geld en al helemaal niet voor een flinke salarisstap. De VVD staat daar overigens niet alleen in. Alle partijen die nu aan de formatietafel zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma nauwelijks geld gereserveerd voor de salarissen in het onderwijs. Natuurlijk gaat het bij de formatiebesprekingen niet alleen over onderwijs. Komen er lastenverlichtingen, hoe moet het verder met de aow, is er extra geld nodig voor zorg, milieu of defensie? Het gehakketak daarover is nu in volle gang, en als we de Den Haag-watchers mogen geloven, gaat dat nog wekenlang duren. Grote verschillen In de analyses horen we de Binnenhof-commentatoren steeds over de grote verschillen binnen de vier partijen die nu met elkaar in gesprek zijn. Haalt de VVD voldoende van de paradepaardjes lastenverlichting, defensie, politie binnen? Krijgt CDA zijn zorguitgaven voor elkaar? Kan GroenLinks de milieu-beloften waarmaken? Maar over het D66-speerpunt onderwijs is het stil. Terwijl daar tussen links en rechts een enorme kloof zit. CDA en VVD willen respectievelijk 200 en 100 miljoen voor onderwijs uittrekken. Magere bedragen. Daar zitten D66 en GroenLinks met 3,8 en 2,8 miljard fors boven. Blijkbaar is er een fundamenteel verschil tussen links en rechts over de noden van het onderwijs. Of denken VVD en CDA dat aandacht voor onderwijs voor hun achterban niet zo belangrijk is.

  Bron: CPB Keuzes in kaart. Geen geld voor salarissen Overeenkomsten zijn er op onderwijsterrein ook. Geen van de vier partijen aan de formatietafel trekt geld uit voor salarissen. VVD koerst op prestatiebeloning, het CDA mikt juist op het mbo. D66 focust op de werkdruk met klassenverkleining of minder lesuren per week, net als GroenLinks. Daar gaan de grootste bedragen heen in die twee verkiezingsprogramma’s. Kijken we nog even naar de partijen die nu niet aan tafel zitten, maar misschien later in beeld komen, dan heeft ook de ChristenUnie geen geld over voor de salarissen. De enige die dat wel heeft, is de PvdA, als grootste verliezer een onwaarschijnlijke partner in een nieuw kabinet.  Natuurlijk, werkdruk is als we kijken naar signalen over stress en burn-out een belangrijk onderwerp. Maar met tekorten op komst is het ontbreken van de onderwijssalarissen op de formatie-agenda onbegrijpelijk. Extra opmerkelijk na vijf jaar nullijn, waarbij het salarisverschil tussen onderwijs en markt verder is gegroeid. Knellen Vooral in het primair onderwijs knelt het steeds harder. Voor 2025 voorziet Centerdata een tekort van 10 duizend leraren basisonderwijs. De Oeso ziet een duidelijk verband in meerdere landen tussen een laag salaris en de vervrouwelijking. Oftewel: een laag salaris jaagt mannen het basisonderwijs uit. De vraag is hoe lang het duurt voordat ook vrouwen het basisonderwijs links laten liggen omdat ze vinden dat ze voor het zware werk een matig salaris krijgen. In het salarisstappenplan van de AOb, dat voor de verkiezingen verscheen, werd al gepleit voor het afschaffen van schaal LA. De actiegroep PO in Actie zette het via de social media op de kaart. Ook werkgeversorganisatie PO-raad vreest dat besturen zonder salarisverhoging moeite blijven houden om voldoende leraren te werven. Inmiddels heeft dat op initiatief van PO in Actie geleid tot een onderwijsbreed manifest om in die sector tot een eerlijk salaris te komen. In andere onderwijssectoren is het de klap van de nullijn die hard is aangekomen. Onderwijssalarissen zijn daarom een thema dat thuishoort bij de formatiebesprekingen. Komt het daar niet op tafel, dan start een nieuwe coalitie voor het onderwijs teleurstellend. En kan zij bij een tegenvallend regeerakkoord meteen rekenen op onrust.
  Sluiten <

 • Gaan we al staken? De veelgestelde vragen en antwoorden

  13 apr  De animo om actie te ondernemen voor meer salaris en minder werkdruk is vooral in het primair onderwijs is groot. Op de sociale media doen dan allerlei verhalen over stakingen de ronde. De AOb is blij met het momentum, maar ziet staken als het ultieme actiemiddel.
  Lees meer >

  Vooralsnog kiest de bond er dan ook voor om in te zetten -gezamenlijk met de ondertekenaars van het manifest- op beïnvloeding van het formatietraject. Mocht het regeerakkoord niet toereikend zijn om het onderwijs toekomstbestendig te maken, dan kan het zomaar dat de AOb zijn leden oproept tot een staking. De actiebereidheid is op dit moment het grootst in het primair onderwijs, maar de AOb sluit niet uit dat ook een beroep wordt gedaan op leden die werken in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs indien een volgend kabinet niet met concrete investeringen komt. Maar hoe zat dat ook al weer met acties en staken?

  De AOb gaat toch al staken? We sluiten niets uit, maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Vanmorgen publiceerden we de resultaten van ons onderzoek naar de actiebereidheid onder 5001 mensen die werken in het onderwijs. Daaruit blijkt een grote actiebereidheid: 91 procent wil ‘iets’ doen als er geen forse investeringen in het primair onderwijs worden aangekondigd. De meeste sympathie gaat uit naar een staking, met name in het primair onderwijs.

  Wat moet ik doen als het van een staking komt en ik ben geen lid van een vakbond? Staken is een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van het ultieme actiemiddel. Alleen: wie geen lid is moet bereid zijn de persoonlijke consequenties van stakingsdeelname te aanvaarden. Zo kan een werkgever je korten op je salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening.

  Maar ik ben lid van de AOb. Voor AOb-leden geldt dat de rechtsbijstand is geregeld voor de duur van de staking die de bond heeft uitgeroepen. Bovendien beschikt de AOb over een weerstandskas waarmee stakers hun misgelopen salaris deels kunnen compenseren. Doorgaans valt deze vergoeding lager uit dan het misgelopen salaris. Over de exacte bedragen, eventuele reiskosten naar stakingslocaties etc. volgen mededelingen zodra het besluit om te staken valt.

  Dus iedereen kan zomaar het werk neerleggen? Nee. Alleen een vakbond kan oproepen tot een staking. Onderwijspersoneel dat gehoor zou geven aan een stakingspoproep van een actiegroep als ‘PO in Actie’ kan bij een onwelwillend bestuur op het matje worden geroepen vanwege werkweigering. Bij zo’n zogenaamde ‘wilde staking’ is bovendien de regel dat eventueel deelnemende leden van de AOb geen beroep kunnen doen op de rechtsbijstand die het vakbondslidmaatschap normaal gesproken biedt.

  Kan een vakbond zomaar een staking uitroepen? Helaas. De legitimiteit van een staking kan door een werkgever of andere belanghebbenden worden getoetst bij de rechter. In het geval van stakingsacties in het primair en voortgezet onderwijs geldt extra scherpe toetsing vanwege gevolgen voor leerplichtige scholieren: er wordt onder meer gekeken naar de opvangmogelijkheden voor leerlingen die anders les zouden krijgen.

  Ik hoor de AOb ook over de optie tot een demonstratie. Wat is het verschil met een staking? Een ‘demo’ vindt plaats buiten lestijd. Het werk hoeft er niet voor te worden neergelegd en je ontloopt het risico van een stakingstoets door de rechter. Dat betekent dat je als actievoerder ook geen salaris misloopt en dat de AOb geen beroep hoeft te doen op de weerstandskas. Wel komen AOb-leden die een eind moeten reizen om deel te nemen aan de demonstratie in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Demonstraties gelden vaak als opmaat naar een staking: zo werd in aanloop naar de staking tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs in 2012 een demonstratie georganiseerd in Nieuwegein. Daaraan deden ruim 10 duizend collega’s mee uit het hele land. Wanneer weet ik wat de volgende stap wordt? De AOb is één van de ondertekenaars van het manifest van ‘PO in Actie’. Daarin is de afspraak vastgelegd dat we politiek Den Haag luid en duidelijk laten horen dat het salaris omhoog moet tot een niveau dat vergelijkbaar is met de collega’s in het voortgezet onderwijs. Bovendien moeten we af van de veel te hoge werkdruk: een gemiddelde werkweek van bijna 47 uur in het primair onderwijs gaat ten koste van de leskwaliteit. Indien een uiteindelijk regeerakkoord geen concrete stappen bevat om tot een duurzame oplossing te komen voor beide problemen, wordt de kans op een staking groot. Tegen die tijd presenteert de AOb ook een veel uitgebreidere lijst met ‘veel gestelde vragen’, zoals ‘wat te doen tegen een werkgever die wil verhinderen dat je in actie komt’, of ‘moet ik me als parttimer registreren als ik op het moment van staking niet werk?’

  Wat kan ik tot die tijd doen? Laat je horen via de sociale media of praat er over met je baas: veel schoolbesturen onderschrijven de noodzaak van extra investeringen. Ben je lid van een politieke partij? Stuur je Kamerleden ons manifest: Minder werkdruk, beter onderwijs of ons Salarisstappenplan om aan te tonen hoe serieus we zijn als we 6 miljard euro aan extra investeringen claimen. Discussieer mee op het web, roer je op Twitter. Voor het eerst sinds de acties tegen de bezuinigingen op passend onderwijs is er weer een maatschappijbreed gevoel van urgentie aan het ontstaan als het om onderwijsinvesteringen gaat. Dat moeten we samen vasthouden.

  Ik heb toch nog een vraag. Stel hem! Het Informatie en Advies Centrum van de AOb is bereikbaar via 0900-4636262.  
  Sluiten <

 • Onderwijspersoneel zint op acties

  13 apr  Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond blijkt grote actiebereidheid onder onderwijspersoneel. In een enquête onder ruim vijfduizend mensen werkzaam in het onderwijs zegt 91 procent bereid te zijn om actie te voeren als een nieuw kabinet onvoldoende investeert in onderwijs.
  Lees meer >

    De peiling volgt op het manifest dat de AOb en andere sociale partners tekenden met de groep ‘PO in Actie’, nu twee weken geleden. In het basis- en speciaal onderwijs lijkt de actiebereidheid dan ook het grootst: van het personeel in die sectoren zegt respectievelijk 94 procent en 91 procent zich te laten horen als het regeerakkoord tegenvalt. Maar ook in het voortgezet onderwijs met 89 procent en het mbo met 85 procent laat men zich niet onberoerd. Het hoger onderwijs is iets afwachtender: 73 procent verklaart zich daar actiebereid.   Signaal AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is blij met de respons. ‘Ik vind het een mooi signaal richting politiek Den Haag. Onderwijspersoneel komt over de hele breedte met de duidelijke boodschap dat er meer wordt verwacht dan een vaag verhaal, want anders.’   Naast de nu al lopende acties op sociale media en via petities voelt het onderwijspersoneel in het primair onderwijs het meest voor een nationale demonstratie in Den Haag of een staking. Daarbij valt op dat de stakingsoptie (73 procent) net iets populairder is dan een ‘gewone’ demonstratie (71 procent). Ook in het speciaal onderwijs (70 procent) en voortgezet onderwijs (68 procent) is een staking iets populairder dan een demonstratie.    Beter salaris, kleinere klassen De motivatie om actie te voeren is tweeledig: in alle sectoren willen mensen een forse salarisverhoging, te beginnen met de 5 procent extra om de jarenlange nullijn teniet te doen. In het primair en het voortgezet onderwijs is ook de roep om kleinere klassen sterk. Daarnaast wil men in het primair onderwijs af van laagste LA-loonschaal voor leraren. Verheggen herkent het beeld. ‘Het water staat ons aan de lippen in het onderwijs en een nieuw kabinet kan zich niet de luxe permitteren te kiezen voor werkdrukbestrijding of loonsverhoging: het moet allebei aangepakt. In de aanloop naar de verkiezingen claimden we niet voor niets 2,3 miljard euro voor werkdrukbestrijding en 3,6 miljard euro voor salarissen in onze sector. Er is achterstallig onderhoud. Het moet allebei.’   Samenstelling kabinet De AOb vroeg bij de enquête naar actiebereidheid meteen naar het stemgedrag en de van de ondervraagden. Daarbij kwamen D66 (30 procent) en GroenLinks (22 procent) uit de bus als winnaars. De coalitie van wie de 5001 geënquêteerden de meeste heil verwachten is degene waarover op dit moment wordt onderhandeld: 52 procent ziet het meest in een vierpartijenblok van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Daarbij valt op dat zowel het onderwijspersoneel dat GroenLinks stemde als de groep die voor de VVD koos (7 procent) een voorkeur heeft voor een kabinet met deze samenstelling. Alleen CDA’ers (5 procent) zouden GroenLinks het liefst vervangen zien door de ChristenUnie.   Van de 5001 deelnemers aan het onderzoek zijn er 4230 lid van de AOb. De overige 771 zijn geen lid of hebben de vraag hierover niet ingevuld. De verschillen tussen de groepen zijn zeer klein: de actiebereidheid onder de niet-leden valt met 88 procent iets lager uit.  
  Sluiten <

 • AOb-kantoren en IAC gesloten met feestdagen

  13 apr  Het Informatie en Advies Centrum (IAC) en de AOb-kantoren zijn de komende tijd op verschillende dagen gesloten in verband met de feestdagen, zoals Koningsdag en Hemelvaart. Wil je toch een vraag stellen aan de IAC-medewerkers dan kan dat via het vragenformulier op de website of via MijnAOb.
  Lees meer >

  Op de volgende dagen zijn het IAC en de AOb-kantoren gesloten:

  Donderdag 27 april: Koningsdag Vrijdag 28 april Maandag 1 mei: Dag van de Arbeid Vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag Donderdag 25 mei: Hemelvaart Vrijdag 26 mei Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag

  Alle AOb-medewerkers wensen je fijne feestdagen toe.
  Sluiten <